Warsztat :: Bezpieczny Internet w szkole

Standard bezpieczeństwa on-line placówek oświatowych. Bezpieczny Internet w szkole

Internet jest stałym elementem funkcjonowania placówek oświatowych. Wykorzystuje się go w procesach nauczania oraz organizacji życia szkolnego. Ekspansja sieci, nowych technologii i związanych z nimi narzędzi nie szły dotąd w szkołach w parze z tworzeniem niezbędnych zasad, procedur i norm postępowania w przypadku pojawienia się zjawisk niebezpiecznych czy zagrożeń. Prezentowany w czasie szkolenia standard bezpieczeństwa on-line stanowi pierwszy przygotowany przez ekspertów przewodnik reagowania w przypadku pojawienia się niebezpiecznych zjawisk technologicznych i wychowawczych.

Jeśli w Twojej szkole:

  • pojawiły się sytuacje, które można zakwalifikować jako cyberprzemoc albo seksting
  • komputery w pracowni są bardzo często zawirusowane

albo

  • obawiasz się, że nie będziesz wiedział/wiedziała, co zrobić, gdy coś takiego się wydarzy
  • wiesz, że potrzebujesz narzędzia, które zmniejszy ryzyko pojawienia się internetowych zagrożeń

to szkolenie „Standard bezpieczeństwa on-line placówek oświatowych. Bezpieczny Internet w szkole” jest dla Ciebie i Twojego zespołu!

 Warsztat przeznaczony jest dla rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów informatycznych, opiekunów pracowni komputerowych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa placówki oświatowej, potrzebujących  wiedzy, umiejętności i inspiracji do skutecznego reagowania w przypadku pojawienia się zagrożeń. W standardzie rekomendowane jest powołanie w szkole lidera  bezpieczeństwa on-line, osoby stojącej na straży funkcjonowania standardu.

DZIĘKI WARSZTATOM UCZESTNICY I UCZESTNICZKI:

  • Dowiedzą się, jakie niebezpieczne zjawiska występują w sieci.
  • Zapoznają się ze sposobami działań profilaktycznych i interwencji w szkole i otoczeniu szkolnym w przypadku pojawienia się niebezpiecznych zjawisk związanych z korzystaniem z Internetu
  • Poznają najważniejsze zasady komunikacji z uczniami i współpracy z rodzicami w przypadku działań profilaktycznych i interwencji
  • Dowiedzą się w jakim celu i jak powołać w szkole lidera bezpieczeństwa szkoły w Internecie
  • Dowiedzą się, jakie działania podjąć w stosunku do uczestników i świadków zdarzenia oraz instytucji
  • Poznają przepisy prawne i najważniejsze pojęcia związane z reagowaniem w przypadku pojawienia się niebezpiecznych zjawisk

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi: ćwiczenia, symulacje, praca indywidualna i w grupach w oparciu o standard bezpieczeństwa. Będziemy odwoływać się do realnych sytuacji z życia placówek oświatowych i doświadczenia uczestników i uczestniczek szkolenia, a także trenera:

Marcin Grudzień – trener i ekspert specjalizujący się w zakresie edukacji, mediów, bezpieczeństwa i mowy nienawiści w Internecie oraz ICT. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej i Społecznej Akademii Nauk. Współpracuje  z organizacjami pozarządowymi – PAH, CEO, FNP i in. Przeprowadził około 1000 godzin szkoleniowych i lekcji z zakresu edukacji medialnej, sytuacji kryzysowych, mowy nienawiści, ewaluacji projektów edukacyjnych, komunikacji z mediami, PR, prawa autorskiego i wykorzystania nowych technologii w mediach, kultury remiksu, fotografii, autoprezentacji i komunikacji. Ekspert Centrum Cyfrowego Projekt Polska, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej przy projekcie „Szkoła z klasą 2.0”.

Cena warsztatu (obejmuje pakiet materiałów dla uczestników) wynosi 1000,00 zł za 4 godziny zegarowe. W przypadku grup powyżej 25 osób cena może ulec zmianie. W przypadku szkoleń w szkołach położonych powyżej 50 km od Warszawy do ceny są doliczane koszty podróży trenera. Możliwe jest indywidualne dopasowanie czasu trwania i zakresu tematycznego warsztatu.

Chcesz, żeby nasz specjalista przyjechał do Twojej szkoły i przeprowadził warsztat? Masz pytania lub po prostu lubisz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz.

Pełna treść oferty: Bezpieczny_internet