Fundacja

Misją Fundacji Odkrywców Innowacji jest pomoc w odkryciu, rozwinięciu i realizowaniu tkwiącego w każdym z nas potencjału do tworzenia i zmieniania świata.

Fundację, początkowo pod nazwą „Fundacja Inicjatyw Badawczo-Szkoleniowych WSP TWP w Warszawie”, powołali w 2010 roku pracownicy Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie tworząc tym samym przestrzeń do działalności społecznie użytecznej na rzecz uczelni oraz upowszechniania i rozwoju nauki. Członkowie zarządu i wolontariusze organizowali szkolenia, gry miejskie czy pikniki.

W 2014 roku organizacja zmieniła nazwę na Fundacja Odkrywców Innowacji nadając tym samym nowy kierunek działań, których celem jest wspieranie niestandardowych i skutecznych działań w obszarze społecznym i edukacyjnym. Wychodzimy z założenia, że w obliczu globalizacji, ciągłych zmian i szybkiego rozwoju technologii otwartość na nowe rozwiązania i umiejętność ich wprowadzania jest niezbędną cechą zarówno jednostek jak i grup społecznych.

Co nas wyróżnia?

  • Wierzymy, że w każdym drzemie potencjał do tworzenia, innowacyjnego działania, a nam zależy na jego rozwijaniu. Wzmacniamy to, co jest, nawet jeżeli jest to niewidoczne na pierwszy rzut oka.
  • Zamiast analizować problem, zachęcamy do poszukiwania rozwiązań, w miejsce refleksji nad tym co było, proponujemy skupienie się na tym co będzie lub, co chcemy, żeby było.
  • Nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Nie ważne ile razy upadniesz, liczy się, ile razy wstaniesz. Staramy się, te często powtarzane hasła, wdrożyć w życie i uczynić naczelną zasadą – zachęcamy do działania i popełniania błędów.
  • Innowacyjnym „produktem” w naszym rozumieniu jest nie tylko nowa technologia czy nowe rozwiązanie ale także inne podejście do zagadnienia, odmienny sposób myślenia czy patrzenia na rzeczywistość.
  • W obszarach, w których działamy (głównie edukacja i pomoc społeczna) poszukujemy i propagujemy zarówno nowe metody i sposoby działania jak i nowe spojrzenie na dotychczasowe działania i zagadnienia.
  • Zarówno w pracy z ludźmi jak i organizacjami staramy się działać holistycznie i wielotorowo, w czym pomaga nam zastosowanie naszej innowacyjnej metody KOP, która zakłada rozbudzenie w ludziach:

kreatywnośćKreatywności – rozumianej jako zdolność do wytwarzania rzeczy nowych i wartościowych. Żeby to było możliwe, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę (Sternberg, O’Hara i Lubart mówią nawet o tym, że aby w danej dziedzinie stworzyć coś kreatywnego, należy zgłębiać ją ok. 10 lat) i umiejętności. W metodologii KOP kreatywność odpowiada za komponent poznawczy i obejmuje trening umiejętności (w tym umiejętności myślowych, rozwiązywania problemów) oraz nabywanie wiedzy w oparciu o doświadczenie i działanie.

otwartośćOtwartości na inne poglądy, nowe rozwiązania, zmiany. W modelu KOP jest rozumiana jako postawa charakteryzująca się z jednej strony otwartością na nowe, inne, nieznane pomysły, idee, rozwiązania (tolerancja niejednoznaczności) jak i uważnością i wrażliwością na otoczenie i innych ludzi (empatia).

 

przedsiębiorczośćPrzedsiębiorczości – czyli chęci, gotowości i motywacji do działania. Osoba przedsiębiorcza to taka, która potrafi wykorzystać sprzyjające warunki (które sama kreuje), wziąć „sprawy we własne ręce” i przekuć plan w działanie. Bardzo wiele innowacji ginie właśnie na tym etapie – brakuje motywacji i odwagi do realizacji planu. My staramy się tę motywację, wiarę w siebie, swój pomysł i swoje możliwości w naszych klientach wzbudzić, chcemy dać im moc – pozytywny „KOP” do działania.

 

STATUT Fundacja Odkrywców Innowacji_2015

Sprawozdania:

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2015

Sprawozdanie finansowe FOI 2015

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Sprawozdanie finansowe FOI 2014

1 Comment

Komentarze wyłączone.