Fundacja Odkrywców InnowacjiLOGO_FOI_WWW
ul. Drawska 27, 02-202 Warszawa
e-mail: fundacja@odkrywcyinnowacji.pl

Biuro Fundacji (korespondencja):
Fundacja Odkrywców Innowacji
(WSP im. J. Korczaka)
ul. Pandy 13
02-202 Warszawa

tel. 22 823 66 23 wew. 131
fax. 22 823 66 69

kontakt e-mail: fundacja@odkrywcyinnowacji.pl

tel. +48 603 636 830

Facebook

Fundacja Odkrywców Innowacji jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370511.
NIP 7010268400
REGON 142683931

Numer rachunku bankowego: 57 1030 1508 0000 0008 1569 9009
Bank Handlowy S.A. w Warszawie.