Lekcje dla dzieci nt. Bezpiecznego Internetu

Szanowni Państwo,

 

Fundacja dla Kultury.pl zaprasza szkoły podstawowe z całej Polski do współpracy w ramach kampanii edukacyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”.

 

Proponujemy Państwu zorganizowanie bezpłatnego spotkania z uczniami klas 2-3 , w ramach którego w przystępny i ciekawy sposób dzieci dowiedzą się jak dbać o własne bezpieczeństwo w sieci i jak odpowiedzialnie korzystać z dostępnych w Internecie treści. Otrzymają również atrakcyjne materiały dydaktyczne. Zajęcia będą miały formę prezentacji multimedialnych uzupełnionych zabawami, quizami i konkursami. Każde spotkanie będzie trwało około 2 godzin lekcyjnych, w jednej szkole możemy zaprosić na spotkanie 60 dzieci. Zajęcia mogą odbyć się w ustalonym wspólnie terminie od września do 15 grudnia 2015r.

 

Jednocześnie będziemy zachęcać rodziców i nauczycieli do zaangażowania w kampanię w ramach powstającej na potrzeby projektu platformy cyfrowej- będą oni mieli możliwość zdobywania książek do szkolnej biblioteki. O szczegółach tej akcji będziemy informować w trakcie trwania projektu.

 

Projekt „Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym. Celem projektu jest również wsparcie otoczenia dziecka w Polsce- rodziców i nauczycieli poprzez dostarczanie wiedzy na temat kształtowania właściwych nawyków korzystania z Internetu i propagowanie istniejących rozwiązań technicznych w tym zakresie.

 

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

 

Ambasador Bezpiecznego Internetu

 

CZAS LEKCJI : 2 godziny lekcyjne – 2 x 45 minut

 

CELE LEKCJI:

 

Cele ogólne:

 • uświadomienie uczniom, jakie zagrożenia czyhają w świecie wirtualnym,
 • wskazanie sposobów bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu,
 • unikanie zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z nimi,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • wymienia rodzaje zagrożeń w Internecie,
 • wyjaśnia rodzaje niebezpiecznych zachowań w Internecie i zagrożeń z tym związanych,
 • wymienia sposoby bezpiecznego zachowania się w sytuacjach ryzykownych
 • stosuje zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami znanymi wyłącznie z Internetu;
 • uzasadnia, dlaczego nie wolno podawać swoich danych osobowych i innych informacji o sobie w Internecie;
 • posługuje się nickiem /pseudonimem /
 • wymienia reguły Netykiety podczas korzystania z Internetu,
 • stworzy zasady bezpieczeństwa w Internecie,
 • wypowiada swoje zdanie i dyskutuje na tematy poruszone na zajęciach,
 • współpracuje z grupą podczas wykonywanych zadań, ma okazję czynnie zaangażować się we wspólną pracę.

 

Kontakt:

Alicja Bar- koordynator projektu

e-mail: alicja.bar@kulturaonline.pl

tel.: 693 372 777