Nowy model praktyk studenckich

Innowacja społeczna „Nowy model praktyk studenckich”

testowana we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
.

Celem innowacji jest wypracowanie nowego modelu praktyk studenckich, na przykładzie praktyk nauczycielskich dla studentów pedagogiki, który w lepszy sposób przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Realizacja celu przysłuży się do lepszego przygotowania studentów pedagogiki będących w trakcie edukacji formalnej, do wejścia na rynek pracy i efektywniejszego wykonywania zadań zawodowych, czyli kształcenia kolejnych pokoleń, zmniejszając tym samym wypalenie zawodowe (obecnie rotacja wśród nauczycieli występuje głównie w przypadku młodych pedagogów, którzy 1-2 lata po studiach dochodzą do wniosku, że „ta praca nie jest dla nich”).

Model zakłada dobranie 40 studentów – praktykantów oraz 40 nauczycieli w pary (na podstawie specjalizacji, oczekiwań i potrzeb) a następnie nawiązanie przez nich relacji mentorskich obejmujących ok. 2-tygodniowe towarzyszenie nauczycielom we wszystkich czynnościach zawodowych połączone z refleksją nad własnymi kompetencjami i rozmową z nauczycielem-mentorem, oraz ok. tydzień zastępowania nauczyciela w jego zadaniach (częściowo pod superwizją, częściowo zupełnie samodzielnie). W czasie, gdy studenci będą zastępować nauczycieli, ci wezmą udział w  dedykowanym im (i opartym na ich potrzebach) szkoleniu. W wyniku testowania powstanie e-book prezentujący model praktyk, wraz z narzędziami (do samooceny studentów, do feedbacku itp.) i opiniami uczestników testowania (case’y, cytaty, wyniki ankiet).

Innowację testujemy od 1 sierpnia 2017 do 31 stycznia 2018 na terenie Warszawy oraz Katowic. Do testowania zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych z tych miast (i okolicznych gmin) oraz studentów pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka z wydziałów w Warszawie i Katowicach.

Dlaczego będąc nauczycielem warto zaangażować się w projekt „Nowy model praktyk studenckich”?

Każdy nauczyciel/nauczycielka, który zostanie zakwalifikowany do udziału w testowaniu weźmie udział w dwóch bezpłatnych szkoleniach:

 • 4 godzinne szkolenie prezentujące metodę mentoringu oraz szczegóły testowanej innowacji oraz zasady jej testowania,
 • 2 dniowe szkolenie (14 godzin), którego tematyka będzie dopasowana do potrzeb uczestników,  ostateczny wybór tematu zostanie dokonany w oparciu o identyfikacje potrzeb z pośród następujących zagadnień: 1) Neurodydaktyka 2) Jak tworzyć ciekawe i interesujące prezentacje? 3) Nowe technologie w służbie nauczyciela – konkretne przykłady 4) Organizacja czasu i pracy nauczyciela z wykorzystaniem nowych technologii 5) Jak podtrzymywać zainteresowanie uczniów i pomóc im lepiej zapamiętywać? W trakcie szkolenia nauczyciel ma zapewnione zastępstwo (w ramach projektu).

Uczestnictwo w projekcie to okazja do:

 • dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z przyszłymi, młodymi nauczycielami/nauczycielkami, posiadania realnego wpływu na to, jak będą przygotowani do pracy młodzi nauczyciele/nauczycielki,
 • wymiany doświadczeń z innymi doświadczonymi nauczycielami/nauczycielki (podczas szkoleń i spotkania podsumowującego),
 • nabycia kompetencji w wybranym obszarze (patrz proponowane tematy szkolenia) związanym z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji oraz w zakresie pracy metodą mentoringu,
 • posiadania wsparcia i pomocy w pracy przez dwa tygodnie oraz pewności, że w trackie udziału w szkoleniu przygotowana przez nauczyciela osoba zastąpi go we wszystkich czynnościach, przeprowadzi zaplanowane lekcje wg planu itd. (nie ma problemu z planowaniem zastępstw, czy „odrabianiem” godzin),
 • otrzymania dodatkowego wynagrodzenia  za dzielnie się ze studentami/studentkami pedagogiki swoją wiedzą i doświadczaniem.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w testowaniu zapoznaj się Regulamin rekrutacji dla nauczycieli oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Dlaczego będąc dyrektorem szkoły warto zachęcić nauczycieli do udziału w projekcie „Nowy model praktyk studenckich”?

 • udział w projekcie ma działanie motywujące,
 • nauczyciele zdobędą nową wiedzę i doświadczenia, którymi będą mogli się podzielić z gronem pedagogicznym,
 • udział w projekcie nie wymaga żadnych zastępstw czy dodatkowych kosztów ze strony szkoły,
 • szkoła znajdzie się na liście placówek innowacyjnych, otwartych i godnych polecenia.

Tutaj jest dostępny list do dyrekcji szkoły z prośbą o umożliwienie udziału w projekcie.

Dlaczego będąc studentem/studentką pedagogiki WSP im. Janusza Korczaka warto wziąć udział w projekcie „Nowy model praktyk studenckich”?

 • Zaliczysz 60 godzin z obowiązkowych praktyk studenckich.
 • Nawiążesz bezpośrednią, opartą na szacunku relację z przygotowanym do tego nauczycielem, który stanie się Twoim mentorem, podzieli swoją wiedzą, doświadczeniami, refleksjami.
 • Weźmiesz udział w przygotowującym do praktyk webinarium oraz spotkaniu podsumowującym, poznasz innych studentów, nauczycieli, będziesz mieć okazję do wymiany spostrzeżeń i refleksji.

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana udziałem w testowaniu zapoznaj się  z Regulamin rekrutacji dla studentów oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Planowane działania :

 1. Rekrutacja studentów i nauczycieli: sierpień – październik 2017
 2. Webinarium dla studentów prezentujące założenia i zasady testowania innowacji (ok. 1,5 h): październik – listopad 2017
 3. Szkolenie dla nauczycieli (ok.4 h w Warszawie i 4h w Katowicach) dot. nowego modelu praktyk, metody mentoringu i wykorzystywanych narzędzi: październik – listopad 2017
 4. Praktyki studenckie wg nowego modelu (1 tydzień obserwacji zajęć przez studenta i 1 tydzień prowadzenia wszystkich zajęć, z czego 2 dni zupełnie samodzielnie): listopad – grudzień 2017
 5. Szkolenie dla nauczycieli z wybranego, w oparciu o badanie potrzeb, tematu: listopad – grudzień 2017
 6. Spotkanie podsumowujące dla uczestników testowania: grudzień 2017 – styczeń 2018
 7. Opublikowanie e-booka prezentującego nowy model praktyk studenckich: styczeń 2018