Programy i projekty

 

Bieżące projekty i programy:

________________________________________________________________________________

Innowacja społeczna „Nowy model praktyk studenckich” Jest testowana przez Fundację Odkrywców Innowacji we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”. Celem  jest wypracowanie nowego modelu praktyk studenckich, na przykładzie praktyk nauczycielskich dla studentów pedagogiki, który w lepszy sposób przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy. Chcesz wiedzieć więcej, wziąć udział? Informacje dostępne tutaj.

 


maoa_innowacji

Mapa Innowacji Edukacyjnych jest nowym projektem FOI, w ramach którego zbieramy informacje o tym co dobrego, ciekawego, kreatywnego dzieje się w polskich szkołach. Znasz szkołę, która wyróżnia się na tle tradycyjnych, masowych placówek edukacyjnych, którą można określić mianem innowacyjnej? Opowiedz nam o niej! Pomóż nam ją odkryć! O naszych definicjach szkoły innowacyjnej oraz o założeniach i przebiegu projektu czytaj tutaj.

 

 

 

 


grupa_szkolenia

Fundacja Odkrywców Innowacji prowadzi szkolenia i warsztaty otwarte (dla wszystkich zainteresowanych, głównie na terenie Warszawy) oraz dedykowane (dla rad pedagogicznych, rad rodziców, zespołów wychowawczych placówek i instytucji). Każdy nasz warsztat jest oparty na analizie Państwa potrzeb (przygotowanej na podstawie rozmów telefonicznych/osobistych) i indywidualnie do nich dopasowany. Obecnie w ofercie znajdują się:

 

 

Projekty zrealizowane:


 

logo_bezpieczny_internet_jpg-01

Projekt „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” był realizowany w okresie od 18.06.2015 do 15.12.2015 r. jako zadanie publiczne zrealizowane we współpracy z Fundacją Drabina Rozwoju na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Celem realizacji zadania było podniesienie za pomocą działań edukacyjnych świadomości na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni, przeciwdziałanie tego rodzaju zagrożeniom oraz promowanie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu.

Więcej: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/


123p81wW ramach, realizowanego w latach 2012-2014 przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, projektu „Zagrożenia cyberprzestrzeni” Fundacja Odkrywców Innowacji organizowała szkolenia dla pracowników socjalnych. Głównym celem projektu było wdrożenie innowacyjnego programu rozwoju przygotowującego pracowników służb społecznych do pracy z rodzinami oraz osobami potrzebującymi pomocy społecznej w obszarze zagrożeń generowanych przez cyberprzestrzeń.

Więcej: http://cyberprzestrzen.wspkorczak.eu/