Mapa Innowacji Edukacyjnych

Polski system edukacji wymaga zmiany. To prawda oczywista i powtarzana ostatnio po wielokroć, z którą właściwie nie ma sensu dyskutować. Zanim jednak zaczniemy burzyć istniejący system, wydaje się, że warto mu się przyjrzeć i poszukać w nim tego, co dobre, co się sprawdza, co działa. Wierzymy, że na terenie naszego kraju, poza stereotypowymi, odtwórczymi, masowymi szkołami (zwanymi przez niektórych industrialnymi) są też szkoły innowacyjne, kształcące „dla przyszłości”. Chcemy, z Waszą pomocą, stworzyć listę takich szkół, a następnie, w ramach możliwości, jak najlepiej je poznać.

 

Jeśli zatem znasz szkołę (uczysz się w niej, pracujesz, albo uczy się w niej ktoś ci bliski), która wyróżnia się spośród innych

  • programem nauczania,
  • metodami nauczania,
  • metodą oceniania postępów edukacyjnych,
  • organizacją procesu nauczania (czy organizacją całej szkoły),
  • metodami wychowawczymi,
  • metodami motywacji czy oceniania nauczycieli,

albo w jakikolwiek inny sposób, który czyni ją w Twoim przekonaniu szkołą innowacyjną – opowiedz nam o niej! Wypełnij formularz i pomóż nam stworzyć Mapę Innowacji Edukacyjnych.

Każde przesłane do nas, za pomocą formularza, zgłoszenie, zostanie rozpatrzone, a po kontakcie z władzami szkoły, umieścimy pozyskane informacje na naszej stronie. Dla szkoły będzie to doskonała reklama, dla nas materiał badawczy, a dla malkontentów i orędowników zmian źródło wiedzy o tym, co dobrego i ciekawego dzieje się w polskiej edukacji.

Szkołę do projektu można zgłosić anonimowo, lub podając swoje dane – w takim wypadku zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z osobą zgłaszającą w celu osobistego podziękowania za pomoc. Wszelkie informacje na temat zgłoszenia dostępne w formularzu.

Co rozumiemy pod pojęciem szkoła innowacyjna?

Szkoła innowacyjna to w naszym przekonaniu taka szkoła, w której wprowadzono pewne zmiany, ulepszenia, które są celowe, zaplanowane i zmierzają do lepszego przygotowania dzieci i młodzieży do życia we współczesnym świecie. Szkoła innowacyjna jest szkołą „dla przyszłości”, a to oznacza, że spełnia przynajmniej dwa z poniższych kryteriów:

rozwiązywanieuczy rozwiązywania problemów, nastawiona jest nie tyle na przekazywanie wiedzy, co na jej odkrywanie, zgłębianie, przetwarzanie, wykorzystywanie;

 

komunikacjarozwija kompetencje społeczne – badania pokazują, że w czasach powszechnego dostępu do informacji, to umiejętności współpracy i rozumienia innych osób (uważność, empatia, komunikacja) decydują o sukcesie w wielu branżach;

 

indywidualizmszanuje i dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów – w dobie, kiedy niemal każdy nosi w kieszeni „spersonalizowany” telefon, kiedy prawie każda usługa czy produkt „dostosowują się do twoich potrzeb” edukacja nie może pozostać masowa i identyczna dla wszystkich;

 

samodzielnośćuczy odpowiedzialności i samodzielności w działaniu i myśleniu, otwartości na różnorodność i elastyczności poznawczej, ponieważ codziennie dokonywane są nowe odkrycia, nie raz burzące powszechnie uznane „prawdy”;

 

kreatywnośćwykorzystuje nowe technologie, najnowsze wyniki badań, dobre praktyki z różnych krajów czy dziedzin do tworzenia jak najbardziej sprzyjających warunków do uczenia się, motywowania uczniów i rozwijania ich potencjału i kreatywności;

 

otwartośćjest otwarta na potrzeby uczniów i lokalnego środowiska, stara się je poznawać i na nie odpowiadać dostosowując do nich program (w ramach podstawy programowej) czy metody nauczania/wychowania. Uczy też otwartości na inne kultury, poglądy, religie itp.

 

współpracauczy współpracy nie tyle w teorii, co w praktyce, nie tylko podczas lekcji czy projektów zespołowych, ale także w kwestiach zarządzania szkołą, uwzględniania zdania i potrzeb wszystkich zainteresowanych stron (uczniów, nauczycieli, rodziców, dyrekcji), wspólnego wypracowywania zasad, procedur, rozwiązań itp.

Znasz taką szkołę? Koniecznie nam o niej opowiedz wypełniając formularz.

A oto dotychczasowe innowacje zebrane w ramach Mapy Innowacji Edukacyjnych: