Plan Daltonski

Autor innowcji: Anna Borkowska, nauczyciel

Placówka: Gminne Przedszkole nr 3 „ŁUGUŚ”, Karczew

Opis innowacji:
Innowacja dotyczy obszaru metodyki oraz organizacji nauczania. Została wprowadzona we wrześniu 2016 roku przez p. Annę Borkowsą w prowadzonej przez nią grupie czterolatków i będzie kontynuowana do czasu ukończenia przez dzieci przedszkola, tj. do czerwca 2019 roku.
Innowacja polega na wprowadzeniu Planu Daltońskiego oraz samodzielnym wykonaniu pomocy dydaktycznych.
Pani Ania przed wprowadzeniem w życie innowacji odbyła stosowne szkolenia, a następie opracowała samodzielnie program oparty na Planie Daltońskim, jak również wykonała samodzielnie następujące pomoce:
Plan dnia – zestaw obrazków, który pozwala dzieciom samodzielnie planować aktywności w czasie pobytu w przedszkolu.

Plan imprez i wydarzeń w ciągu całego roku szkolnego, co uczy dzieci lepszej orientacji w czasie.

Tablica obecności oparta o system przypisania kolorów do poszczególnych dni tygodnia.

Sygnalizator, który pokazuje dzieciom, czy w danym momencie jest czas na ciszę, na szepty, czy głośnie rozmowy.

Tablicę dyżurów, dzięki której dzieci (każde ma przypisany swój numer) każdego dnia z innym partnerem sprawują dyżur w danym obszarze – dbają o porządek lub służą pomocą nauczycielce.

Wykorzystanie maskotek jako „pary toaletowej” – dziecko zamiast zgłaszać potrzebę skorzystania z toalety i przeszkadzania innym, samodzielnie decyduje o konieczności opuszczenia zajęć, a sygnalizuje to sadzając na swoim miejscu jedną maskotkę z „pary toaletowej”.


Bardzo ważnym elementem Planu Daltońskiego jest także indywidualizacja treści i zadań wraz z możliwością dokonania wyboru przez dziecko, z jakim dokładnie zadaniem będzie sobie musiało poradzić. Innymi słowy, każde, np. plastyczne zadanie, jest przygotowywane w 3-5 różnych wariantach, wymagających różnego poziomu umiejętności oraz wykorzystania różnych technik. Za każdym razem to dziecko podejmuje decyzję, z czym będzie chciało się zmierzyć.
Motywacja do wprowadzenia innowacji była przede wszystkim wewnętrzna – p. Ania chciała spróbować nowych metod w swojej praktyce, które pozwolą wyrównać zaobserwowane u dzieci braki u dzieci w obszarze współpracy z innymi oraz odpowiedzialności.
Korzyści z wprowadzenia innowacji w placówce:
• Wśród dzieci objętych Planem Daltońskim zaobserwowano:
większą otwartość na innych,
chęć pomocy innym,
większą samodzielność,
odpowiedzialność za własne działania,
większe poczucie kompetencji,
szybkie opanowanie kolejności dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
• Pozostali nauczyciele w placówce, widząc pozytywne efekty wprowadzenia Planu Daltońskiego również zaczęli czerpać z tej metody.
Dodatkowo, rodzice odbiorców innowacji – dzieci są zadowoleni z rezultatów wprowadzonych metod i chcą, by były one kontynuowane.

Foto. Anna Borkowska