Rekrutacja do udziału w testowaniu innowacji „Nowy model praktyk studenckich”

Fundacja Odkrywców Innowacji zaprasza do udziału w testowaniu innowacji społecznej „Nowy model praktyk studenckich”:

  • nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej/gimnazjum znajdującej się na terenie Warszawy i jej okolicznych gmin lub Katowic i ich okolicznych gmin, którzy posiadają staż pracy w szkole na stanowisku nauczyciela/nauczycielki 10 lat lub więcej,
  • studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Janusza Korczaka w Warszawie, którzy studiują na kierunku Pedagogika lub Pedagogika Specjalna oraz urodzili się w latach 1990 – 1999.

Dlaczego będąc nauczycielem warto zaangażować się w projekt „Nowy model praktyk studenckich”?

Każdy nauczyciel/nauczycielka, który zostanie zakwalifikowany do udziału w testowaniu (zobacz: Regulamin rekrutacji) weźmie udział w dwóch bezpłatnych szkoleniach:

  • 4 godzinne szkolenie prezentujące metodę mentoringu oraz szczegóły testowanej innowacji oraz zasady jej testowania,
  • 2 dniowe szkolenie (14 godzin), którego tematyka będzie dopasowana do potrzeb uczestników,  ostateczny wybór tematu zostanie dokonany w oparciu o identyfikacje potrzeb z pośród następujących zagadnień: 1) Neurodydaktyka 2) Jak tworzyć ciekawe i interesujące prezentacje? 3) Nowe technologie w służbie nauczyciela – konkretne przykłady 4) Organizacja czasu i pracy nauczyciela z wykorzystaniem nowych technologii 5) Jak podtrzymywać zainteresowanie uczniów i pomóc im lepiej zapamiętywać? W trakcie szkolenia nauczyciel ma zapewnione zastępstwo (w ramach projektu).

Dlaczego będąc studentem/studentką pedagogiki WSP im. Janusza Korczaka warto wziąć udział w projekcie „Nowy model praktyk studenckich”?

  • Zaliczysz 60 godzin z obowiązkowych praktyk studenckich.
  • Nawiążesz bezpośrednią, opartą na szacunku relację z przygotowanym do tego nauczycielem, który stanie się Twoim mentorem, podzieli swoją wiedzą, doświadczeniami, refleksjami.
  • Weźmiesz udział w przygotowującym do praktyk webinarium oraz spotkaniu podsumowującym, poznasz innych studentów, nauczycieli, będziesz mieć okazję do wymiany spostrzeżeń i refleksji.

Więcej informacji o projekcie oraz rekrutacji dostępnych tutaj.

 

Innowacja społeczna „Nowy model praktyk studenckich” jest testowana  przez Fundacje Odkrywców Innowacji we współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie w ramach projektu grantowego „Akcja Inkubacja” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.