Warsztat :: Szkoła jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Gdy dom nie jest bezpieczną przystanią – szkoła jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Słyszałeś/słyszałaś, jak inni nauczyciele straszą dzieci pieczą albo asystentem, ale do końca nie wiesz, co to oznacza? Nie wiesz czym różni się piecza zastępcza od przysposobienia, ani rodzina zastępcza od adopcyjnej? Widzisz, że twój uczeń/uczennica jest osobą zaniedbaną i nie wiesz do kogo to zgłosić? Do szkoły ma przyjść dziecko z domu dziecka i nie wiesz, czego się po nim spodziewać? Fundacja Odkrywców Innowacji może to wszystko przejrzyście i jasno wyjaśnić w przystępnej i interaktywnej formie warsztatu pt.: „Gdy dom nie jest bezpieczną przystanią – szkoła jako element systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Dyrekcja, nauczyciele i pedagodzy dzięki udziałowi w warsztacie:

  • Poznają założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i innych aktów prawnych regulujących te zagadnienia.
  • Dowiedzą się jakie są role i zadania poszczególnych podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  • Zapoznają się z oczekiwaniami względem szkoły w kontekście realizacji założeń ustawy
  • Zrozumieją emocje i zachowania dzieci pochodzących z rodzin przeżywających kryzys oraz pozbawionych opieki rodziców;
  • Nauczą się rozpoznawać sygnały świadczące o kryzysie w rodzinie dziecka i adekwatnie na nie reagować;
  • Dowiedzą się z kim i na jakich zasadach mogą współpracować na rzecz dobra dziecka przeżywającego trudną sytuację rodzinną.

4-6 godzinny warsztat (w zależności od potrzeb i możliwości zamawiającego) prowadzony w sposób aktywny z wykorzystaniem różnorodnych form pracy od prezentacji multimedialnej poprzez dyskusje po ćwiczenia i gry ruchowe przez doświadczoną trenerkę:

Elżbieta Strzemieczna – trenerka, pedagog, socjolog, współautorka polskich adaptacji programów do szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze (PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza i PRIDE: Zawodowa Opieka Zastępcza) i adopcyjne (PRIDE: Adopcja). Przez lata wspierała funkcjonowanie Domów dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom prowadząc dla opiekunów-wychowawców szkolenia i konsultacje, a także konsultacje dla kadry zarządzającej tymi placówkami. Jako przedstawiciel NGO brała udział w obradach podkomisji sejmowej do spraw Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prezentowała założenia tej ustawy na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

Cena warsztatu (obejmuje pakiet materiałów dla uczestników) wynosi 1000,00 zł za 4 godziny zegarowe. W przypadku grup powyżej 25 osób cena może ulec zmianie. W przypadku szkoleń w szkołach położonych powyżej 50 km od Warszawy do ceny są doliczane koszty podróży trenera. Możliwe jest indywidulane dopasowanie czasu trwania i zakresu tematycznego warsztatu.

Chcesz zgłosić swoją szkołę do udziału w warsztacie? Masz pytania lub po prostu lubisz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub napisz.

Pełna treść oferty: Oferta_piecza zastępcza