Zespół

Zespół Fundacji:

  • Elżbieta Strzemieczna – Dyrektor Zarządzająca

Absolwentka studiów podyplomowych z Zarządzania zasobami ludzkimi (Uniwersytet SWPS), studiów socjologicznych (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego) i magister pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Trenerka, moderatorka Design Thinking, master-trenerka i współautorka trzech ogólnokrajowych programów szkoleniowych (PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza, PRIDE: Zawodowa Opieka Zastępcza, PRIDE: Adopcja) oraz artykułów naukowych m.in. o dziecięcej kreatywności. Od ponad pięciu lat związana ze środowiskiem organizacji pozarządowych, gdzie zdobyła doświadczenie w koordynowaniu różnorodnych projektów o zasięgu zarówno krajowym i międzynarodowym.

W Fundacji zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem planów rozwojowych, kreowaniem wizerunku, zarządzaniem programami i projektami Fundacji, prowadzeniem szkoleń i treningów, pozyskiwaniem współpracowników i środków.

W czasie wolnym lubi podróże małe i duże, bliskie i dalekie, piesze, rowerowe i wszelkimi innymi środkami lokomocji. Inspirują ją spotkania z ludźmi, zagłębianie się w ich historie, odprężają książki i ciekawe filmy.

  • Małgorzata Owczarzak-Ryng – Specjalistka ds. szkoleń, Koordynator projektu Mapa Innowacji Edukacyjnych

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo badacz jakościowy, menadżer, Scrum Master, w trakcie specjalizacji trenerskiej w Ośrodku INTRA.

W Fundacji zajmuje się badaniem innowacji oraz prowadzeniem projektów, badaniem potrzeb szkoleniowych, opracowaniem oferty szkoleń otwartych i zamkniętych, prowadzeniem warsztatów oraz nawiązywaniem i budowaniem relacji z partnerami i uczestnikami projektów.

W wolnym czasie jest mamą dwóch córek wypełniających twórczo każdą minutę życia 🙂 Kiedy tak naprawdę ma chwilę dla siebie, spotyka się ze znajomymi, gotuje, biega i czyta o innowacyjnych start-upach technologicznych.

  • Dorota Zalewska – Specjalistka ds. Finansów

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, kursów z zakresu księgowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Warszawie ( m.in. na głównego księgowego) oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie. Od 2009 r. posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od ponad 16 lat wykonuje zawód samodzielnej księgowej.

W Fundacji zajmuje się  prowadzeniem pełnej księgowość  wraz z rozliczaniem projektów.

W czasie wolnym miłośniczka dobrej literatury, spotkań i rozmów z rodziną i przyjaciółmi, relaksujących podróży oraz wędkowania – najlepiej podczas wyjazdów na ukochane Mazury.

Zarząd Fundacji:

  • Elżbieta Strzemieczna – Prezes Zarządu
  • Dorota Zalewska – Członek Zarządu
  • Arkadiusz Durasiewicz – Członek Zarządu

Ekonomista i polityk społeczny. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Od strony praktycznej zajmował się świadczeniami udzielanymi z pomocy społecznej pracując jako podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2004-2007. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, zależności między nakładami finansowymi z budżetu państwa na politykę rodzinną, a osiąganiem pożądanych efektów zachodzących w procesach demograficznych, ukazaniem roli polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju oraz charakterystyce ekonomicznych czynników generujących politykę rodzinną. Obecnie zajmuje się problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE.

W wolnym czasie rozwija swoje umiejętności w zakresie gry w szachy oraz pisze wiersze. Miłośnik filmów biograficznych, polskiej muzyki lat 90-tych. Inspiracje i natchnienie do samorealizacji znajduje w pięknych zakątkach polskiego krajobrazu.

 

Rada Fundacji

  • prof. dr hab. Julian Auleytner, rektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
  • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
  • Krystyna Kostrzewa, kwestor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie nie pobierając za nie wynagrodzenia.

 

Chcesz zostać naszym wolontariuszem/wolontariuszką? Masz pomysł na działanie, które możemy razem zrealizować? Koniecznie skontaktuj się z nami!