Zespół

Zarząd Fundacji:

  • Prezes Zarządu
  • Dorota Zalewska – Członek Zarządu

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, kursów z zakresu księgowości organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Warszawie ( m.in. na głównego księgowego) oraz Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie. Od 2009 r. posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od ponad 16 lat wykonuje zawód samodzielnej księgowej.

W Fundacji zajmuje się  prowadzeniem pełnej księgowość  wraz z rozliczaniem projektów.

W czasie wolnym miłośniczka dobrej literatury, spotkań i rozmów z rodziną i przyjaciółmi, relaksujących podróży oraz wędkowania – najlepiej podczas wyjazdów na ukochane Mazury.

  • Arkadiusz Durasiewicz – Członek Zarządu

Ekonomista i polityk społeczny. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Od strony praktycznej zajmował się świadczeniami udzielanymi z pomocy społecznej pracując jako podinspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w latach 2004-2007. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z problematyką rodzinną i wpływem pieniężnych świadczeń rodzinnych na warunki życia ludności, zależności między nakładami finansowymi z budżetu państwa na politykę rodzinną, a osiąganiem pożądanych efektów zachodzących w procesach demograficznych, ukazaniem roli polityki rodzinnej w rozwoju gospodarczym kraju oraz charakterystyce ekonomicznych czynników generujących politykę rodzinną. Obecnie zajmuje się problemem istniejącego kryzysu demograficznego w Polsce i innych krajach UE.

W wolnym czasie rozwija swoje umiejętności w zakresie gry w szachy oraz pisze wiersze. Miłośnik filmów biograficznych, polskiej muzyki lat 90-tych. Inspiracje i natchnienie do samorealizacji znajduje w pięknych zakątkach polskiego krajobrazu.

 

Rada Fundacji

  • prof. dr hab. Julian Auleytner, rektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
  • prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie
  • Krystyna Kostrzewa, kwestor WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie

Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie nie pobierając za nie wynagrodzenia.

 

Chcesz zostać naszym wolontariuszem/wolontariuszką? Masz pomysł na działanie, które możemy razem zrealizować? Koniecznie skontaktuj się z nami!