Zmiany w składzie Zarządu Fundacji

Informujemy, iż z dniem 09.11.2015 pan Jerzy Nowak złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Fundacji i jednocześnie pełnienia roli Dyrektora Zarządzającego.

Pan Jerzy Nowak przy swoim odejściu życzył kolegom i koleżankom z zarządu Fundacji dalszego powodzenia, energii i wszelkich sukcesów w rozwoju Fundacji oraz podziękował Radzie Fundacji za dotychczasowe zaufanie i możliwość realizacji planów rozwojowych dla Fundacji.

Jako kierownik projektu „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” pan Jerzy Nowak dokończył realizację zadania publicznego, które zakończyło się w dniu 15.12.2015 i przygotował niezbędne podsumowania, raporty i zestawienia do finalnego rozliczenia projektu.

W sprawach dotyczących interesariuszy zadania publicznego, np. ewentualnego wydania certyfikatów Trenerów Bezpiecznego Internetu, uprzejmie informujemy, iż należy kontaktować się z Zarządem Fundacji: e-mailowo fundacja@odkrywcyinnowacji.pl

– po 20.01.2016 wyznaczona będzie nowa osoba, która zajmie się tym tematem.